Lyrics « Welsn’ny – Solim wè »

0 844

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Artiste: Welsn’ny

Titre: Solim wè

Téléchargez le son ici: Welsn’ny – Solim Wè

 

Intro

Hum.. aii kôla, kouyi diba, talaki fêyê tôm .. hum..

Na mani gnadan’n b’lakim lélé’n .. kouyi d’ba , kôla;

Hum. Atôn’n sé solim fêyi tê? Èssô mômô sé

Diha dama solim, d’tchèli dama solim

………………………………………………………………………………

Kouyi d’ba, d’ba – d’ba – hum.. , solim da lélé’n bôzina

Kouyi d’ba, d’ba – d’ba – d’ba , solim da lélé’n bôzina

Kouyi d’ba, d’ba – d’ba – hum.. , solim da lélé’n bôzina

Kouyi d’ba, d’ba – d’ba – d’ba , solim da lélé’n bôzina

Refrain

Atôn’sé solim fêiyéé ? …………… Welsn’ny solim wè !

Akoou sé solim séwa yéé ? ……. Welsn’ny solim wè !

Awilou sé  solim siba yéé ? ……. Welsn’ny solim wè !

Welsn’ny solim wè yéé ! ……….. Welsn’ny  solim wè !

Lém séssédé , Baby lém séssédé

Lém séssédé , Baby lém séssédé

Lém séssédé , Baby lém séssédé

Lém séssédé , Baby lém séssédé ……. Lém né miadouwééé…

………………………………………………………………………………………………

Break RAP

Kouli gnèssa n’tchônam, d’ni lélé’n

D’ dozou ki dozou né d’ni lélé’n

N’gninam b’nzi ni b’zi , sônô mayo

Magnina’n b’nzi nib’zi, sônô gnayô

Tôm fêi , yoou fêii , lélé’n déké

Tchônam,môtchôna’n , solim déké

Akpézi ênôda sé, solim t’tazi waou

Èkoni’ tchinê diwili’n , êna d’waou

80%
Awesome
  • Design
commentaires
Loading...